Tulossa syksyllä 2024: ”Suunnittele rakennukset siten, että ne ovat sopeutumiskykyisiä, uudelleenkäytettäviä ja purettavissa noudattaen kiertotalouden periaatteita”

OPEN CALL (Avoin haku)
Avautuu (suunniteltu): 17.9.2024
Sulkeutuu: 21.1.2025

KENELLE: Rakennusalan yrityksille, purku- ja uudelleenkorjaushankkeille

Odotetut tulokset:
Projektin tulosten odotetaan edistävän seuraavia odotettuja tuloksia:
– Rakennusten ja rakennusyksiköiden parempi sopeutuvuus uusiin käyttötarkoituksiin.
– Rakennusosien ja tuotteiden lisääntynyt uudelleenkäyttö ja kierrätys.
– Rakennusten pidennetty käyttöikä.
– Lisääntynyt tietoisuus parhaista käytännöistä suunnittelussa sopeutuvuuden, uudelleenkäytön ja purkamisen näkökulmasta.

Laajuus:
Perustuen innovatiivisten työkalujen, tuotteiden ja tekniikoiden integrointiin, mahdollistaen rakentamisen ja korjaamisen, jotka sisältävät rakennusten käyttöiän pidentämisen periaatteen ja helpottavat sopeutumista muuttuviin käyttäjätarpeisiin (esim. optimaalinen sisätilojen käyttö tai työ- ja elinolosuhteiden parantaminen), uudelleenkäyttöön ja purkamiseen elinkaaren optimoinnin ja kiertotalouden näkökulmasta.

Ehdotusten odotetaan käsittelevän seuraavia:
– Validoi rakentamis- ja korjausratkaisut perustuen innovatiivisten työkalujen, tuotteiden, tekniikoiden, prosessien ja menetelmien integrointiin, jotka helpottavat purkamista ja uudelleenkäyttöä elinkaaren lähestymistavan kautta koko arvoketjussa.
Varmista, että validoidut ratkaisut:
– Huomioivat rakennusten ja rakennusyksiköiden sopeutumiskyvyn ja palautettavuuden muuttuviin käyttötarkoituksiin sekä muihin relevantteihin tekijöihin (esim. ympäristön kehittyminen).
– Parantavat rakennusosien ja tuotteiden uudelleenkäytettävyyttä olemassa olevista rakennuksista, helpottaen myös kierrätystä, kun uudelleenkäyttö ei ole mahdollista.
– Kehittävät rakennusosia ja tuotteita, jotka voidaan purkaa ja uudelleenkäyttää, mukaan lukien CO2-sitovat materiaalit, kuten kestävästi hankitut pitkäikäiset biohajoavat materiaalit ja tuotteet, sekä innovatiiviset vähäpäästöiset materiaalit / aggregaatit.
– Käsittävät kaikki rakennusten osat, mukaan lukien rakenteelliset elementit, ulkovaipat, sisäiset kiinnikkeet ja kalusteet sekä tekniset rakennusjärjestelmät.
– Juurtuvat paikallisiin ja alueellisiin arvoketjuihin, perustuen osallistaviin lähestymistapoihin innovaatioiden sosiaalisen hyväksyttävyyden lisäämiseksi, erityisesti työvoiman käytäntöjen ja taitojen osalta.
– Kykenevät joustavasti sopeutumaan paikalliseen / alueelliseen innovatiivisten tuotteiden ja materiaalien hankintaan lisäämään toistettavuutta.
– Käsittelevät ilmastonmuutoksen lieventämistä, minimoimalla päästöjä.
– Mahdollistavat rakennus- ja korjaustöiden negatiivisten vaikutusten minimoinnin saastumisen ja biodiversiteetin menetyksen osalta.
Ratkaisujen validointi asianmukaisessa ympäristössä (todellinen tai todellista vastaava), joka:
– Kattaa asuin- ja ei-asuinprojektit, joista vähintään puolet tulisi olla korjausprojekteja.
– Kattaa vähintään kaksi eri maata, joissa on erilaiset ilmastolliset olosuhteet.
– Sisältää paikallisia ja alueellisia arvoketjuja, erityisesti pk-yrityksiä, osallistavien lähestymistapojen avulla käyttäjien innovaatio-oikeuden lisäämiseksi.
– Johtaa selkeisiin ja tarvittaessa mitattavissa oleviin indikaattoreihin ratkaisujen käytön parannuksista.

– Tuottaa ohjeita ja suosituksia teknologiatoimittajille, sääntelyviranomaisille, sertifiointi- ja standardointielimille sekä määrittelee ja toteuttaa kunnianhimoisia tiedotustoimia, jotta esitetyt lähestymistavat saataisiin levinneiksi ja tukemaan niiden toistettavuutta.
– Missä relevanttia, osallistua erityisiin ja kohdennettuihin toimiin standardoinnin ja sääntelykehyksen kehittämiseksi, jotka voivat edistää rakennusmateriaalien ja -tuotteiden uudelleenkäyttöä ja purkamista. Osallistua Built4People-kumppaneiden toimintaan ja Built4People-innovaatioklustereiden verkostoon

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2024-d4-02-04?tenders=false&openForSubmission=false&programmePeriod=2021%20-%202027&pageNumber=3

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vertaa listauksia

Otsikko Hinta Tila Tyyppi Alue Käyttötarkoitus Makuuhuoneet Kylpyhuoneet