Asumisen hiilijalanjälkiraportti

Nostaa kiinteistön tai asunnon arvoa

Kannustaa muutokseen

Isännöitsijälle, sijoittajalle, kiinteistövälitykseen

Vähentää energiakulutusta

Asumisen hiilijalanjälkiraportti on myös erinomainen myynnin työkalu

Teemme asumisen hiilijalanjäljen raportteja sekä yksittäisille asunnoille, taloyhtiöille että kiinteistöille. Asunnon hiilijalanjälkiraportti on kevyt tulospohjainen raportti asunnon sähkö- ja lämmityspäästöistä ja kattaa 95% asumisen hiilijalanjäljen. Taloyhtiön raportti on syvempi analyysi ja rakentaa tavoitteita kohti kestäviä ratkaisuja ja toimii erinomaisena strategian tukena päätöksenteossa. Kiinteistön raportti on kokonaisvaltainen asumisen hiilijalanjälkiraportti. Taloyhtiön ja kiinteistöjen hiilijalanjälkiraportti kattaa myös scope 3 päästöt ja 99% asumisen hiilijalanjäljestä. 

Asunnon hiilijalanjälki

 • asunnon arvoa nostava raportti
 • Perustuu GHG protokollaan ja Green Building Council Finlandin mittareihin
 • Lasketaan Scope 1 ja Scope 2 päästöt
 • Tukena asunnon myynnissä ja markkinoinnissa
 • Käyttäjän ja kiinteistön sähkö- ja lämmityspäästöt
 • kattaa asumisen hiilijalanjäljestä yli 95% 

Taloyhtiön hiilijalanjälki

 • taloyhtiön arvoa nostava raportti
 • Perustuu GHG protokollaan ja Green Building Council Finlandin mittareihin
 • As Oy:n hiilijalanjälkeen vaikuttaa sekä oma toiminta ja omat hankkeet ja energiaremontit, mutta myös muiden arvoketjun tuottajien toiminta (alihankkijat, isännöitsijät)
 • Omistajan sähkö- ja lämmityssopimukset ja paikallisten toimijoiden päästökertoimet vaikuttavat laskelmaan

Kiinteistöjen hiilijalanjälki

 • Arvoa nostattava tekijä, edelläkävijän raportti
 • Perustuu GHG protokollaan ja Green Building Council Finlandin mittareihin.
 • Omakotitalon, mökin tai muun kiinteistön asumisen hiilijalanjälkiraportti lasketaan todellisesta kulutuksesta 
 • Omistajan sähkö- ja lämmityssopimukset ja paikallisten toimijoiden päästökertoimet vaikuttavat laskelmaan
 • Kiinteistön hiilijalanjälkeen vaikuttaa sekä oma toiminta että energiaratkaisut, mutta myös muiden arvoketjun tuottajien toiminta (jätehuolto)

Hiilijalanjälki-raportti edellyttää:

Energiatodistukset

Taloyhtiön hiilijalanjäljen laskeminen edellyttää, että kiinteistöillä on voimassa olevat enerdiatodistukset (Yksittäiselle asunnolle riittää isännöitsijätodistus)

Sähkö- ja lämmityskulut

Hiilijalanjäljen laskemista varten tarvitaan sekä taloyhtiön yleiset sähkö- ja lämmityskulutustiedot että asukkaiden tarkemmat sähkökulutustiedot. Hiilijalanjälki lasketaan käyttämällä GHG (Greenhouse Gas Protocol) protokollan standardisoimaa tapaa mitata ja laskea päästöjä.

Sidosryhmien toiminta

Taloyhtiön päästöjen laskemissa otamme huomioon myös ns. Scope 3 -päästöt kuten jätehuollon sekä isännöitsijätoimiston ja kiinteistöhuollon tuottamat päästöt kyseisen taloyhtiön osalta. Asunnon hiilijalanjälkiraportissa laskemme vain Scope 1 ja 2 päästöt.

Hiilijalanjälki on lähtötilanne

Hiilijalanjäljen laskemisen jälkeen on helppo asettaa tavoitteet ja toimenpiteet jalanjäljen pienentämiseksi. Raporttia voi hyödyntää myös myynnissä ja markkinoinnissa. Vastuullisuusraportin yksi pohjadokumentti on hiilijalanjälkiraportti.

Miksi taloyhtiön hiilijalanjäljen laskeminen kannattaa?

Ilman tietoa siitä, mistä lähdetään liikkeelle, on hankala asettaa myöskään tavoitteita tai toimenpiteitä. 

Hiilijalanjälki lasketaan valitusta lähtövuodesta, jonka pohjalta tehdään päästölaskelmat sekä suorille (scope 1) että epäsuorille (scope 2 ja 3) päästöille. 

Selkeät johtopäätökset tuottava raportti tukee ja nojaa energiatodistukseen mutta on huomattavasti tarkempi ja laskee voimassa olevien päästökertoimien mukaan sekä energian, lämmityksen että käytetyn veden tuottamat päästöt. Polarfoxin laskemassa hiilijalajälkiraportissa huomioidaan myös scope 3:n päästöt kuten jätehuollon, isännöitsijätoimiston kyseiselle taloyhtiölle syntyvät päästöt. 

Kun hiilijalanjälki on taloyhtiölle laskettu, se asetetaan muun taloyhtiön dokumenttien kanssa samalle viivalle. Hiilijalanjälkiraportti tai päästöraportti antaa asunto-osake- tai kiinteisöosakeyhtiölle mahdollisuuden olla edelläkävijä ja sitoa kaikki päätöksenteko yhä vahvemmin päästöjen minimointiin. 

Myös isännöitsijällä on huomattavasti helpompi vetää taloyhtiön päätöksentekoa, kun PTS:n ja korjaushankkeiden tukena on myös hiilijalanjälkiraportti ja sen ehdottamat toimenpide- tai korjausehdotukset (energiatodistuksen korjausehdotusten lisäksi)

Vastuullinen taloyhtiö kiinnostaa myös vastuullisia sijoittajia ja asukkaita. 

Parhaimmillaan erinomaisen hiilijalanjäljen tuottava taloyhtiö toimii myös erinomaisena myynnin ja markkinoinnin vauhdittajana kiinteitövälittäjille sekä asunnon myyjille. 

Hiilijalanjäljen ja myös vastuullisuusraportin omaavilla taloyhtiöillä on vahva ote ja visio tulevaisuudesta ja mahdollisuus myös parempaan pankkirahoitukseen sekä rahoitettaviin kestävän kehityksen hankkeisiin. 

Hiilijalanjälkiraportti laskee taloyhtiön yksittäisten osa-alueiden kokonaisuuden yhteen ja tuottaa selkeät johtopäätökset eri energiamuotojen käytöstä ja vaihtoehdoista sekä päästöjen että energiansäästön osalta. 

Hiilijalanjälkeä voi tyypillisesti pienentää energiaratkaisuilla, joiden ansiosta myös asumisen kustannukset pienenee. Tästä tyypillinen esimerkki on sähköautojen latauspistokkeiden hankinta taloyhtiön piha-alueelle

Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen hiilinegatiivinen
(Ilmastokertomus 2021, Ympäristöministeriö)

0 %
Suomalaisen hiilijalanjäljen tulisi pienentyä vuodesta 2016 vuoteen 2030 (Sitra)
0 %
Suomalaisen hiilijalanjäljestä 20-30% tulee asumisesta

Ota yhteyttä