Kestävä asunto-osakeyhtiö

Kestävä ja vastuullinen taloyhtiö kantaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön vastuun

Kun puhutaan kestävästä kehityksestä, sillä tarkoitetaan pyrkimystä kehittää yhteiskunnan olosuhteita jatkuvasti siihen suuntaan, että myös tulevilla sukupolvilla olisi hyvät ja turvalliset elinolosuhteet. 

Kestävä kehitys jaotellaan kolmeen luokkaan; taloudellinen kestävyys, ympäristön kestävyys ja sosiaalinen kestävyys. 

Taloyhtiössä nämä huomioidaan sekä taloudenpidossa, asumisen mukavuudessa että energian käytössä. 

Mitä vähemmän jätteitä, energiaa ja vettä kulutetaan, sitä enemmän resursseja ja omistajien rahaa säästetään.

Taloudellinen kestävyys

Vastuullinen taloyhtiö rakentaa taloutensa kestävästi niin että taloyhtiössä varat, velat ja tulevat investoinnit ovat tasapainossa ja yllätyksiin varaudutaan ja tulevia muutoksia ennakoidaan.

PTS, kunnossapitoselvitys, Tilinpäätös, rahoituslaskelmat, sijoittajasuunnitelma, vastuullisuusraportti, talousarvio, strategia

Ekologinen kestävyys

Luonnon biologisen kantokyvyn ylläpitäminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville. Vastuullinen taloyhtiö pyrkii omalla toiminnallaan ja valinnoillaan mahdollisimman kestävään ja vastuulliseen asumiseen, korjausrakentamiseen sekä resurssien käyttöön.

Hiilijalanjälki, hiilikädenjälki, energiatodistus, vastuullisuusraportti

Sosiaalinen kestävyys

Vastuullisessa taloyhtiössa on hyvä asua kaikilla ihmisillä ketään syrjimättä. Taloyhtiön isännöitsijä ja hallitus kohtelee kaikkia osakkaita tasapuolisesti ja rakentaa turvallisen asuinympäristön kaikille.

Asunto-osakeyhtiölaki, yhdenvertaisuusperiaate, hyvä hallintotapa, vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportti - taloyhtiön tiekartta kohti kestävää asumista

Vastuullisuusraportti rakentuu taloyhtiön olemassa olevien dokumenttien, taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän haastattelujen, kehittämissuunnitelman, esiin nousevien raportointitarpeiden sekä laskettavan hiilijalanjälkiraportin pohjalle. 

Yhtä useampi taloyhtiö joutuu ottamaan myös kantaa lyhytaikaiseen vuokraamiseen (esim. Airbnb) ja usein sijoittajaa kiinnostaa näihin liittyvät asiat jo ennen ostopäätöstä. Molemminpuoleinen avoimuus ja selkeät säännöt parantavat kaikkien osapuolien asemaa.

Vastuullisuusraportti tukee YK::n kestävän kehityksen tavoitteita, joiden avulla globaalit yhteisöt pyrkivät pysäyttämään ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. 

Vastuullinen taloyhtiö huomioi investoinneissaan ja päivittäisissä ohjeissa kestävät periaatteet - mikä on oman taloyhtiösi tilanne?

Jokaisella on _väliä_. Kaikkien yhteisöjen, yritysten ja yksilöiden toiminnalla voidaan vaikuttaa siihen, että ympäristö, ihmiset ja talous voivat paremmin nyt ja tulevaisuudessa. Mikä on oman taloyhtiösi strategia kestävään kehitykseen?

1. Asunto-osakeyhtiötämme ei koske kestävän kehityksen tavoitteet

2. Olemme tietoisia kestävän kehityksen tavoitteista

3. Asunto-osakeyhtiömme strategiassa on huomioita kestävä ja vastuullinen toiminta 

4. Asunto-osakeyhtiössämme on määritelty tavoitteet ja mittarit vastuullisempaan asumiseen ja niitä seurataan ja kehitetään vuosittain

= Kestävä ja vastuullinen asunto-osakeyhtiö

Kestävässä ja vastuullisessa taloyhtiössä

Ota yhteyttä

Vertaa listauksia

Otsikko Hinta Tila Tyyppi Alue Käyttötarkoitus Makuuhuoneet Kylpyhuoneet