Kestävä ja vastuullinen isännöitsijä saa asiakkaan kukoistamaan

Isännöitsijän tehtävänä on toimia asiakkaan tukena ja selkärankana sekä johtaa hallituksen kanssa taloyhtiö läpi muutosten ja hankkeiden. Isännöitsijällä on jo asunto-osakeyhtiölain kautta vahva vastuu omasta toiminnastaan ja yhdenvertaisesta kohtelustaan asiakkaitaan kohtaan. 

Silti kestävä isännöinti voi parhaillaan tarkoittaa sitä, että isännöitsijätoimiston toimintamallit asiakkaan kanssa pohjautuvat prosessoituihin vastuullisuusperiaatteisiin, jolloin sekä isännöitsijä että asiakasyritykset saavat kilpailuetua muihin toimijoihin nähden.

Vastuullisuusraportti on konkreettinen todiste sekä pankeille, sijoittajille että asukkaille siitä, että taloyhtiö on sitoutunut tulevaisuuteen.

Sekä vastuullisuusraportti että hiilijalanjälkiraportti tukevat ja helpottavat isännöitsijän työtä ja tuovat suoraan arvoa myös taloyhtiölle.

Vastuullisuusraportti edesauttaa:

Tukee strategiaa ja PTS:ää

Kiinteistön toiminnan seuraaminen

Yllättäviin menoihin varautuminen

Tyytyväiset ja motivoituneet asukkaat

Lisätä vastuullisten sijoittajien kiinnostusta

Valmistautua tuleviin lainmuutoksiin

Avoin ja kehittyvä taloyhtiö kiinnostaa myös sijoittajia ja edesauttaa hankerahoituksessa

Vastuullisuuteen sisältyy tiiviisti ajatus avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Vastuullisessa taloyhtiössä kaikki osapuolet sitoutuvat ylläpitämään ja kehittämään asuinympäristöään, merkittävin vastuu luonnollisesti taloyhtiön johdolla eli isännöitsijällä sekä taloyhtiön hallituksella.

Vastuullisuusraportti on konkreettinen todiste sekä pankeille, sijoittajille että asukkaille siitä, että taloyhtiö on sitoutunut tulevaisuuteen. 

Miksi taloyhtiön hiilijalanjäljen laskeminen kannattaa?

Ilman tietoa siitä, mistä lähdetään liikkeelle, on hankala asettaa myöskään tavoitteita tai toimenpiteitä. 

Hiilijalanjälki lasketaan valitusta lähtövuodesta, jonka pohjalta tehdään päästölaskelmat sekä suorille (scope 1) että epäsuorille (scope 2 ja 3) päästöille. 

Selkeät johtopäätökset tuottava raportti tukee ja nojaa energiatodistukseen mutta on huomattavasti tarkempi ja laskee voimassa olevien päästökertoimien mukaan sekä energian, lämmityksen että käytetyn veden tuottamat päästöt. Polarfoxin laskemassa hiilijalajälkiraportissa huomioidaan myös scope 3:n päästöt kuten jätehuollon, isännöitsijätoimiston ja rakennushankkeiden alihankkijoista syntyvät päästöt. 

Kun hiilijalanjälki on taloyhtiölle laskettu, se asetetaan muun taloyhtiön dokumenttien kanssa samalle viivalle. Hiilijalanjälkiraportti tai päästöraportti antaa asunto-osake- tai kiinteisöosakeyhtiölle mahdollisuuden olla edelläkävijä ja sitoa kaikki päätöksenteko yhä vahvemmin päästöjen minimointiin. 

Myös isännöitsijällä on huomattavasti helpompi vetää taloyhtiön päätöksentekoa, kun PTS:n ja korjaushankkeiden tukena on myös hiilijalanjälkiraportti ja sen ehdottamat toimenpide- tai korjausehdotukset (energiatodistuksen korjausehdotusten lisäksi)

Vastuullinen taloyhtiö kiinnostaa myös vastuullisia sijoittajia ja asukkaita. 

Parhaimmillaan erinomaisen hiilijalanjäljen tuottava taloyhtiö toimii myös erinomaisena myynnin ja markkinoinnin vauhdittajana kiinteitövälittäjille sekä asunnon myyjille. 

Hiilijalanjäljen ja myös vastuullisuusraportin omaavilla taloyhtiöillä on vahva ote ja visio tulevaisuudesta ja mahdollisuus myös parempaan pankkirahoitukseen sekä rahoitettaviin kestävän kehityksen hankkeisiin. 

Hiilijalanjälkiraportti laskee taloyhtiön yksittäisten osa-alueiden kokonaisuuden yhteen ja tuottaa selkeät johtopäätökset eri energiamuotojen käytöstä ja vaihtoehdoista sekä päästöjen että energiansäästön osalta. 

Hiilijalanjälkeä voi tyypillisesti pienentää energiaratkaisuilla, joiden ansiosta myös asumisen kustannukset pienenee. Tästä tyypillinen esimerkki on sähköautojen latauspistokkeiden hankinta taloyhtiön piha-alueelle

Ota yhteyttä