Kestävän kiinteistökehityksen hankkeet ja rahoitus

Tarvitsetko apua matkailukiinteistön hankesuunnitteluun?

Suomessa ja EU:ssa rahoitusta ohjataan sekä kestävän kehityksen että digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. 

Suomessa on useita eri tahoja, joiden kautta voi hakea rahoitusta sekä korjaushankkeisiin että asiantuntijapalveluihin. 

Uusimpina rahoitusmuotoina ovat pankkien myöntämät vihreät lainat ja EIR-takaus. 

Autamme taloyhtiöitä ja erityisesti matkailuyrityksiä kiinteistöjen hankekehittämisessä ja -suunnittelussa. 

Kestävän ja vastuullisen kehittämisen rahoitukset taloyhtiöille

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022.

Avustuksia voivat hakea taloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokraasuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille
myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa, sekä pientaloja
omistavat henkilöasiakkaat. Avustusta ei voida myöntää muille
taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille tai yhteisöille, joiden
osakkeista yli puolet on taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisön
omistuksessa.

Lue lisää: Ara

Ladattavien sähköautojen (täyssähköautojen ja ladattavien hybridien) määrä on kasvussa. Useissa taloyhtiöissä suunnitellaan latauspisteiden toteuttamista lähivuosien aikana. ARA myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin.

Kenelle: Taloyhtiöille

Rahoitus: 35% avustus, vähintään 5 latauspaikkaa

Lue lisää: Ara

Yhä useammalle rahoittajalle on tärkeää, että rahoitettavalla taholla on ymmärrys omista olennaisista vaikutuksistaan ESG-kentällä. Tähän on vahvasti sidottu ns. vihreät lainat, kestävät lainat, joissa perusedellytyksenä on vastuullisuuden edistäminen. Esimerkiksi taloyhtiön energiaremonttiin voidaan hakea vihreä laina, jos energiaremontilla voidaan saavuttaa 30% parannus energiatehokkuudessa.

Rahoittajat tarjoavat tietyin ehdoin Euroopan investointirahaston EIR-riskinjakotakausta. EIR-takaus on tarkoitettu yrityksille ja taloyhtiöille, jotka edistävät esimerkiksi energiatehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä, ympäristön kannalta kestävien materiaalien käyttämistä, kiertotaloutta tai vähäpäästöisyyttä.

Kestävän ja vastuullisen kehittämisen tuet ja rahoitus yrityksille

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on potentiaalia kansainväliseen kasvuun ja jonka eteenpäin viemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla voit hankkia asiantuntijapalveluita, jotka tuovat yritykseesi uutta, innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Rahoitus: 100% rahoitus, 5000€ arvoinen seteli (alviton)

Kenelle: PK-yrityksille, jotka haluavat kansainvälisille markkinoille (ei asunto-osakeyhtiöille)

Mistä: Business Finlandin sivut

Ely-keskuksella on yhtenä rahoitusmuotona yritysten kehittämisavustus, jossa tukiprosentti vaihtelee investoinneista (30%) kehittämistoimenpiteisiin (50-60%).

Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan.

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista tai muuten muokkaavat energiajärjestelmää vähähiilisemmäksi pitkällä aikavälillä. Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen.

Energiatuki on rahoitusta, jonka maksamme organisaatiollenne raportoimienne toteutuneiden kustannusten perusteella.

Rahoitus: Hankkeen investointikustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa eikä hankkeen koolla ole ylärajaa. Rahoitus on avustusta eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Tukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin.

Kenelle: PK-yrityksille
 
Lue lisää: Business Finland 

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimivien yritysten sellaisiin kiertotalousinvestointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen kehitystason ylittävillä ratkaisuilla. Rahoitettavilla kiertotalousinvestoinneilla edistetään kiertotalouden kehittymistä Suomessa.

Kenelle: PK-yrityksille

Lue lisää: Business Finland

Ota yhteyttä

Kaipaatko apua kestävän kiinteistöhankkeen rahoituksen suunnitteluun? Etsitkö majoitustoiminnalle oikeaa sertifikaattia? Kysy hankkeista ja rahoituksesta

Vertaa listauksia

Otsikko Hinta Tila Tyyppi Alue Käyttötarkoitus Makuuhuoneet Kylpyhuoneet