Kestäviin ja vastuullisiin hankkeisiin ja asiantuntijapalveluihin rahoitusta

Suomessa ja EU:ssa rahoitusta ohjataan sekä kestävän kehityksen että digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. 

Suomessa on useita eri tahoja, joiden kautta voi hakea rahoitusta sekä korjaushankkeisiin että asiantuntijapalveluihin. 

Kestävän ja vastuullisen kehittämisen rahoitukset taloyhtiöille

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022.

Avustuksia voivat hakea taloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokraasuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille
myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa, sekä pientaloja
omistavat henkilöasiakkaat. Avustusta ei voida myöntää muille
taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille tai yhteisöille, joiden
osakkeista yli puolet on taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisön
omistuksessa.

Lue lisää: Ara

Ladattavien sähköautojen (täyssähköautojen ja ladattavien hybridien) määrä on kasvussa. Useissa taloyhtiöissä suunnitellaan latauspisteiden toteuttamista lähivuosien aikana. ARA myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin.

Kenelle: Taloyhtiöille

Rahoitus: 35% avustus, vähintään 5 latauspaikkaa

Lue lisää: Ara

Kestävän ja vastuullisen kehittämisen tuet ja rahoitus yrityksille

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on potentiaalia kansainväliseen kasvuun ja jonka eteenpäin viemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla voit hankkia asiantuntijapalveluita, jotka tuovat yritykseesi uutta, innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Rahoitus: 100% rahoitus, 5000€ arvoinen seteli (alviton)

Kenelle: PK-yrityksille, jotka haluavat kansainvälisille markkinoille (ei asunto-osakeyhtiöille)

Mistä: Business Finlandin sivut

ELY-keskus tarjoaa Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä.

Rahoitus: Asiantuntijapäivän omavastuu 350€ + alv 24%, yhteenä voi saada 1-5 päivää

Kenelle: PK-yrityksille

Mistä: Elyn kehittämispalvelut

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista tai muuten muokkaavat energiajärjestelmää vähähiilisemmäksi pitkällä aikavälillä. Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen.

Energiatuki on rahoitusta, jonka maksamme organisaatiollenne raportoimienne toteutuneiden kustannusten perusteella.

Rahoitus: Hankkeen investointikustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa eikä hankkeen koolla ole ylärajaa. Rahoitus on avustusta eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Tukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin.

Kenelle: PK-yrityksille
 
Lue lisää: Business Finland 

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimivien yritysten sellaisiin kiertotalousinvestointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen kehitystason ylittävillä ratkaisuilla. Rahoitettavilla kiertotalousinvestoinneilla edistetään kiertotalouden kehittymistä Suomessa.

Kenelle: PK-yrityksille

Lue lisää: Business Finland

Ota yhteyttä