Sijoittajainfo – kerro potentiaalisille ostajille tärkeät avainasiat

Sijoittajainfo – kerro potentiaalisille ostajille tärkeät avainasiat

Jokainen sijoittaja tai asunnon ostaja tai potentiaalinen sellainen, on törmännyt varmasti samaan ongelmaan; olisi mielenkiintoinen asunto tiedossa, mutta edessä soitto isännöitsijälle, joka tietää tai ei tiedä suorilta asioita, jotka ovat tärkeitä sijoittajaintressin nostamiseksi:
– Millainen on taloyhtiön kirjapidollinen tapa toimia rahoitusvastikkeen kanssa suurien korjaushankkeiden yhteydessä, rahastointi vai tulotus

-Millaiset pelisäännöt taloyhtiössä on Airbnb-majoituksen osalta?
-Onko jotain muuta huomioitavaa, joka voisi vaikuttaa positiivisesti (tai negatiivisesti) sijoittajan kiinnostukseen.

Nämä kaikki asiat on helposti yhdistettävissä samaan paperiin, jonka taloyhtiön hallitus linjaisi. Mitään uusia sääntöjä tässä ei keksitä vaan kyseessä olisi sijoittajia ja ostajia helpottava informatiivinen paperi, joka kokoaisi yhteen yhtiökokouksen tekemät, sijoittajaintressiä nostavat päätökset ja se lisäisi taloyhtiön avoimuutta ja vetovoimaisuutta ostajia kohtaan.

Rahastointi vai tulotus?

Tämän iänkaikkinen kysymys suurien korjaushankkeiden rahoitusvastikkeiden kirjanpidollisesta kirjaamisesta löytyy toki nopeaa ja helposti yhtiön tuloslaskelmasta tai taseesta. Pääsääntöisesti taloyhtiöt kirjaavat rahoitusvastikkeet taseeseen mutta jos ne kirjataan tuloslaskelmaan, sijoittaja voi vähentää ne vuokratulon verotuksessa.  Tämä tieto olisi hyvä olla jo kiinteistövälittäjillä käden ulottuvilla, jotta vastaus löytyisi nopeasti sitä kysyttäessä.

Airbnb ja muu lyhytaikainen majoitus

Toinen tärkeä ja sijoittajaa kiinnostava asia on taloyhtiön kanta lyhytaikaiseen majoitustoimintaan eli ns. Airbnb-toimintaan. Jos asunto-osakeyhtiö on ottanut asiaan kantaa, sen etsiminen yhtiökokouksen pöytäkirjoista on työlästä ja toimintakertomuksessakin sen on oikeaoppisesti vain sinä vuonna, kun asia on päätetty ja linjattu. Näin ollen erilliseen paperiin asian kirjaaminen ja sen ojentaminen myynnin yhteydessä muiden isännöintipapereiden kanssa, helpottaisi kaikkien osapuolien työtä.

Lyhytaikaista asumista ajatellen tähän päätökseen olisi hyvä kirjata mm.

  • Mitä sanoo yhtiöjärjestys, uusissa taloyhtiöissä tämä tieto voi löytyä jo yhtiöjärjestyksestä
  • Taloyhtiön järjestyssääntöjen noudattaminen ja siihen liittyvä ohje
  • Kierrätys ja jätteidenkäsittely
  • Veden kulutus

Tavoitteena lisäinformaation antamisella ja kannanotolla on vastuullisen sijoittajan ja taloyhtiön toimiva yhteiselo. Korkein mahdollinen tuotto taloyhtiöstä onnistuu vain vastuullisella toiminnalla. Kukaan ei halua asua huonossa, huonosti hoidetussa, epäsiistissä ja levottomassa taloyhtiössä. Taloyhtiön kunnossapito ja huolenpito on kaikkien yhteinen asia.

Yhteenvetona

  • Sijoittajainfoa voi käyttää osana asunnon myyntiä, sen voi antaa kiinteistövälittäjälle myynnin yhteydessä tai isännöitsijä voi jakaa sen halukkaille.
  • Vapaamuotoinen dokumentti, jonka hallitus on allekirjoittanut. (sekä rahoitus/tulotus että järjestyssääntöihin liittyvät asiat on luonnollisesti yhtiökokouksen erikseen tekemiä päätöksiä)
  • Tiivistää yhteen ja selväsanaiseen dokumenttiin, mikä on taloyhtiössä perusperiaatteet.
  • Ei luo uusia sääntöjä

Vertaa listauksia

Otsikko Hinta Tila Tyyppi Alue Käyttötarkoitus Makuuhuoneet Kylpyhuoneet