EU

Partnerskapsprogrammet Built4people

Partnerskapsprogrammet Built4People kopplar samman hela värdekedjan för att påskynda människoledd innovation för en hållbar byggd miljö. Built4People (B4P) är ett europeiskt partnerskapsprogram under Horisont Europa. Partnerskapet syftar till att katalysera övergången till en människocentrerad, klimatneutral, hållbar och smart byggd miljö. Built4people - öppna ansökningsomgångar (bidrag och förslagsinfordringar)

Hösten 2024: "Industrialisering av hållbara och cirkulära ekonomibaserade arbetsflöden för djupgående renovering"

Industrialisering av hållbara och cirkulära ekonomibaserade arbetsflöden för djupgående renovering. Detta är en del av Built4People-partnerskapet, som fokuserar på att utveckla hållbara lösningar för den byggda miljön ÖPPEN UTLYSNING (Öppen utlysning)Öppnar (planerad): 17.9.2024 Stänger: 21.1.2025 VEM: Byggföretag, renoveringsprojekt FÖRVÄNTADE RESULTAT: Resultaten av projektet förväntas bidra till följande förväntade resultat:- Effektivisering av processer för resurseffektiva nära-nollenergirenoveringar - Renoveringar med minst 30 % minskning av avfall, 25 % [...]

Kommer hösten 2024: "Utforma byggnader så att de är anpassningsbara, återanvändbara och demonterbara i linje med principerna för cirkulär ekonomi"

Öppen utlysning (Open Call)Öppnar (planerat): 17.9.2024 Stänger: 21.1.2025 VEM: Byggföretag, rivnings- och renoveringsprojekt FÖRVÄNTADE RESULTAT: Resultaten av projektet förväntas bidra till följande förväntade resultat:- Förbättrad anpassningsförmåga av byggnader och byggnadsenheter till nya användningsområden - Ökad återanvändning och återvinning av byggnadskomponenter och produkter. - Ökad medvetenhet om bästa praxis inom design för anpassningsförmåga, återanvändning och rivning. Omfattning.

Jämför listpriser

Titel Pris Status Typ av Område Syfte Sovrum Badrum