Partnerskapsprogrammet Built4people

Partnerskapsprogrammet Built4People kopplar samman hela värdekedjan för att påskynda människoledd innovation för en hållbar byggd miljö. Built4People (B4P) är ett europeiskt partnerskapsprogram under Horisont Europa.

Partnerskapet syftar till att katalysera övergången till en människocentrerad, klimatneutral, hållbar och smart byggd miljö.

Built4people - öppna ansökningsomgångar (bidrag och anbud)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Jämför listpriser

Titel Pris Status Typ av Område Syfte Sovrum Badrum