Rapport om koldioxidavtryck för bostäder

Öka värdet på din fastighet eller ditt hem

Uppmuntra till förändring

För fastighetsförvaltare, investerare och fastighetsmäklare

Minskar energiförbrukningen

Koldioxidavtrycksrapporten för bostäder är också ett utmärkt försäljningsverktyg

Vi producerar koldioxidavtrycksrapporter för bostäder för enskilda hem, bostadsrättsföreningar och fastigheter. Dwelling Carbon Footprint Report är en lättviktig prestandabaserad rapport om el- och värmeutsläpp från en bostad och omfattar koldioxidavtrycket från 95%-bostäder. Rapporten ger en mer djupgående analys av byggnaden och bygger upp mål för hållbara lösningar och fungerar som ett utmärkt strategiskt stöd för beslutsfattande. Fastighetsrapporten är en omfattande koldioxidavtrycksrapport för bostäder. Rapporten om byggföretagets och fastighetens koldioxidavtryck omfattar även scope 3-utsläpp och 99% av koldioxidavtrycket för bostäder. 

Bostadens koldioxidavtryck

 • rapport som ökar värdet på bostaden
 • Baserat på GHG-protokollet och Green Building Council Finlands indikatorer
 • Beräkna Scope 1- och Scope 2-utsläpp
 • Stöd vid försäljning och marknadsföring av din bostad
 • Utsläpp av el och värme från användaren och fastigheten
 • täcker mer än 95% av koldioxidavtrycket från bostäder 

Koldioxidavtrycket från ett bostadsföretag

 • rapport som ökar värdet på bostadsbolaget
 • Baserat på GHG-protokollet och Green Building Council Finlands indikatorer
 • As Oy:s koldioxidavtryck påverkas av dess egen verksamhet och projekt och energirenoveringar, men också av verksamheten hos andra producenter i värdekedjan (underleverantörer, fastighetsförvaltare).
 • Ägarens el- och värmeavtal samt lokala operatörers utsläppsfaktorer påverkar beräkningen

Byggnadernas koldioxidavtryck

 • En värdedrivare, en pionjärrapport
 • Baserat på GHG-protokollet och Green Building Council Finlands indikatorer.
 • Koldioxidavtrycksrapporten för boende i ett privat hus, stuga eller annan fastighet beräknas utifrån den faktiska förbrukningen 
 • Ägarens el- och värmeavtal samt lokala operatörers utsläppsfaktorer påverkar beräkningen
 • En fastighets koldioxidavtryck påverkas av dess egna aktiviteter och energilösningar, men också av aktiviteterna hos andra producenter i värdekedjan (avfallshantering).

Rapporten om koldioxidavtryck kräver:

Energicertifikat

För att beräkna koldioxidavtrycket för ett bostadsföretag måste fastigheterna ha giltiga energicertifikat (ett hyresvärdscertifikat är tillräckligt för en enskild lägenhet).

El- och uppvärmningskostnader

För att beräkna koldioxidavtrycket behövs både bostadsbolagets allmänna uppgifter om el- och värmeförbrukning och de boendes mer detaljerade uppgifter om elförbrukning. Koldioxidavtrycket beräknas med hjälp av det standardiserade GHG (Greenhouse Gas Protocol) sättet att mäta och beräkna utsläpp.

Verksamhet för intressenter

När vi beräknar utsläppen för ett bostadsbolag tar vi även hänsyn till Scope 3-utsläpp såsom avfallshantering och de utsläpp som genereras av förvaltningskontoret och fastighetsunderhållet för detta bostadsbolag. I koldioxidavtrycksrapporten för bostaden beräknar vi endast Scope 1- och Scope 2-utsläpp.

Koldioxidavtrycket är en utgångspunkt

När koldioxidavtrycket har beräknats är det enkelt att sätta upp mål och åtgärder för att minska avtrycket. Rapporten kan också användas för försäljning och marknadsföring. En koldioxidavtrycksrapport är ett av grunddokumenten för en hållbarhetsredovisning.

Varför beräkna koldioxidavtrycket för ditt bostadsföretag?

Om man inte vet var man ska börja är det också svårt att sätta upp mål eller åtgärder. 

Koldioxidavtrycket beräknas för det valda basåret, som används för att beräkna utsläpp för både direkta (scope 1) och indirekta (scope 2 och 3) utsläpp. 

Rapporten, som ger tydliga slutsatser, stöder och bygger på energicertifikatet, men är mycket mer exakt och beräknar utsläppen från energi, värme och vatten som används enligt de gällande utsläppsfaktorerna. Koldioxidavtrycksrapporten som beräknas av Polarfox tar också hänsyn till scope 3-utsläpp som avfallshantering, de utsläpp som genereras av förvaltningskontoret för det aktuella byggföretaget. 

När koldioxidavtrycket har beräknats för en bostadsrättsförening jämställs det med bostadsrättsföreningens övriga dokumentation. En koldioxidavtrycks- eller utsläppsrapport gör det möjligt för en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag att vara en pionjär och att knyta allt beslutsfattande allt starkare till att minimera utsläppen. 

Det är också mycket lättare för fastighetsförvaltaren att vägleda bostadsföretagets beslutsprocess när PTS och renoveringsprojekten också stöds av koldioxidavtrycksrapporten och dess föreslagna åtgärder eller renoveringsförslag (utöver renoveringsförslagen i energicertifikatet).

Ansvarsfulla bostadsföretag attraherar också ansvarsfulla investerare och boende. 

I bästa fall fungerar ett bostadsbolag med ett utmärkt koldioxidavtryck också som en utmärkt försäljnings- och marknadsföringsmotor för fastighetsmäklare och bostadssäljare. 

Bostadsföretag med ett koldioxidavtryck och även en hållbarhetsrapport har ett starkt grepp och en vision för framtiden och även möjlighet till bättre bankfinansiering och hållbara utvecklingsprojekt som ska finansieras. 

Koldioxidavtrycksrapporten sammanfattar de enskilda aspekterna av ett bostadsföretag och ger tydliga slutsatser om användningen av olika energikällor och alternativ, både när det gäller utsläpp och energibesparingar. 

Vanligtvis kan energilösningar minska koldioxidavtrycket, vilket också minskar levnadskostnaderna. Ett typiskt exempel på detta är installationen av laddningsstationer för elbilar på gården till en bostadsrättsförening.

Finland ska vara koldioxidneutralt senast 2035 och därefter koldioxidnegativt
(Klimatrapport 2021, Miljöministeriet)

Finlands koldioxidavtryck bör minska från 2016 till 2030 (Sitra)
0 %
20-30% av en finländares koldioxidavtryck kommer från bostäder
0 %

Kontakta oss

Jämför listpriser

Titel Pris Status Typ av Område Syfte Sovrum Badrum