Hållbart bostadsföretag

Ett hållbart och ansvarsfullt bostadsföretag tar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar

När man talar om hållbar utvecklingDet innebär en strävan att kontinuerligt förbättra samhällsförhållandena så att även kommande generationer får goda och säkra levnadsvillkor. 

Hållbar utveckling delas in i tre kategorier: ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet. 

I en bostadsrättsförening tas hänsyn till dessa i hushållning, komfort och energianvändning. 

Ju mindre avfall, energi och vatten som förbrukas, desto mer resurser och ägarnas pengar sparas.

Ekonomisk hållbarhet

Ett ansvarsfullt bostadsföretag bygger upp sin ekonomi på ett hållbart sätt så att dess tillgångar, skulder och framtida investeringar är i balans och det är förberett för överraskningar och förutser framtida förändringar.

PTS, underhållsrapport, finansiella rapporter, finansiella beräkningar, investerarplan, hållbarhetsrapport, budget, strategi

Ekologisk hållbarhet

Att bibehålla och bevara naturens biologiska bärkraft för kommande generationer. Ett ansvarsfullt bostadsföretag strävar efter att genom sina handlingar och val uppnå det mest hållbara och ansvarsfulla boendet, renoveringen och resursanvändningen.

Koldioxidavtryck, koldioxidhandavtryck, energicertifikat, hållbarhetsrapport

Social hållbarhet

En ansvarsfull bostadsrättsförening är en bra plats för alla människor att bo på, utan diskriminering. Förvaltaren och styrelsen behandlar alla hyresgäster lika och skapar en trygg boendemiljö för alla.

Lagen om bostadsaktiebolag, jämställdhetsprincipen, god förvaltningssed, ansvarsrapport

Hållbarhetsrapport - ett bostadsföretags färdplan mot ett hållbart boende

Hållbarhetsredovisningen kommer att baseras på bostadsbolagets befintliga dokument, intervjuer med styrelsen och fastighetsförvaltaren, utvecklingsplanen, framväxande redovisningsbehov och den koldioxidavtrycksrapport som ska beräknas. 

Precis som många bostadsrättsföreningar står inför även ta ställning till korttidsuthyrning (t.ex. Airbnb) och ofta är investeraren redan intresserad av dessa frågor innan han fattar ett köpbeslut. Öppenhet på båda sidor och tydliga regler förbättrar positionen för alla parter.

Hållbarhetsredovisningen stödjer FN:s mål för hållbar utvecklingvilka globala samhällen som arbetar för att stoppa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. 

Ett ansvarsfullt bostadsaktiebolag beaktar hållbara principer i sina investeringar och dagliga instruktioner - hur är situationen i ditt bostadsaktiebolag?

Alla har _intressen_. Alla samhällens, företags och individers handlingar kan göra skillnad för miljön, människorna och ekonomin, nu och i framtiden. Vilken är din bostadsrättsförenings strategi för hållbar utveckling?

1. Vårt bostadsbolag omfattas inte av målen för hållbar utveckling

2. Vi är medvetna om målen för hållbar utveckling

3. Vårt bostadsbolags strategi tar hänsyn till hållbara och ansvarsfulla metoder 

4. Vår bostadsrättsförening har definierat, följer upp och utvecklar årligen mål och indikatorer för ett mer ansvarsfullt boende.

= Hållbart och ansvarsfullt bostadsföretag

I en hållbar och ansvarsfull bostadsrättsförening

Kontakta oss

Jämför listpriser

Titel Pris Status Typ av Område Syfte Sovrum Badrum