Projekt för hållbar fastighetsutveckling och finansiering

Behöver du hjälp med projektplanering för en turistfastighet?

I Finland och EU riktas finansiering till projekt som främjar både hållbar utveckling och digitalisering. 

I Finland finns det flera olika organ genom vilka du kan ansöka om finansiering för både renoveringsprojekt och experttjänster. 

De nyaste finansieringsformerna är gröna lån från banker och EIR-garantin. 

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och i synnerhet turistföretag med projektutveckling och design av fastigheter. 

Finansiering av hållbar och ansvarsfull utveckling för bostadsrättsföreningar

ARA beviljar energistöd för renoveringsprojekt för att förbättra energieffektiviteten i bostadshus under 2020-2022.

Bidrag kan sökas av bostadsrättsföreningar, föreningar som äger hyresbostäder som finansierats av staten och bostadsrättsföreningar med rätt till bostad, för vilka
subventionerade lån för renovering och för fristående hus
ägs av enskilda kunder. Bidrag kan inte beviljas till andra
enheter som bedriver ekonomisk verksamhet eller enheter vars
mer än hälften av aktierna innehas av enheter som bedriver ekonomisk verksamhet
ägs av.

Läs mer: Ara

Antalet laddbara elfordon (fullelektriska bilar och laddhybrider) ökar. Flera bostadsrättsföreningar planerar att installera laddningsstationer under de kommande åren. ARA ger bidrag till ägare av bostadshus för modifieringar av fastigheternas elsystem för att passa laddningspunkter för elfordon.

För: Bostadsrättsföreningar

Finansiering: 35% bidrag, minst 5 laddningspunkter

Läs mer: Ara

För allt fler givare är det viktigt att finansiären har en förståelse för sin egen väsentliga påverkan inom ESG-området. Detta är starkt kopplat till de så kallade gröna lånen, hållbara lån där främjandet av hållbarhet är ett grundläggande krav. Till exempel kan ett grönt lån användas för en energirenovering i ett bostadsbolag om energirenoveringen kan uppnå en förbättring av energieffektiviteten med 30%.

EIF:s riskdelningsgaranti från Europeiska investeringsfonden erbjuds av givare under vissa förutsättningar. EIF-garantin är till för företag och bostadsrättsföreningar som främjar exempelvis energieffektivitet, förnybara energikällor, användning av miljömässigt hållbara material, cirkulär ekonomi eller låga utsläpp.

Bidrag och finansiering för hållbar och ansvarsfull utveckling för företag

Innovationskupongen är till för små och medelstora företag med en ny produkt- eller tjänsteidé som har potential för internationell tillväxt och som behöver extern expertis för att utvecklas. Innovationskupongen kan hjälpa dig att skaffa experttjänster som ger ditt företag nya kunskaper och färdigheter som behövs för innovation.

Finansiering: 100%-finansiering, 5 000 euro i sedlar (inga startkostnader)

Vem: Små och medelstora företag som vill komma in på internationella marknader (inte bostadsföretag)

Från: Business Finlands webbplats

Ely-Keskus har ett bidrag till företagsutveckling som en finansieringsform, med stödnivåer som sträcker sig från investeringar (30%) till utvecklingsåtgärder (50-60%).

Bidrag till utveckling måste sökas innan projektet inleds. Bidraget kommer att betalas ut på grundval av hur projektet fortskrider, efter en separat ansökan.

Energistöd kan beviljas för investeringar och pilotprojekt av företag och samfund som främjar produktion och användning av förnybar energi, energibesparing, effektivare energiproduktion eller -användning, eller på annat sätt bidrar till den långsiktiga utfasningen av fossila bränslen i energisystemet. Stödet ska ha en betydande inverkan på uppstarten av projektet.

Ett energistöd är en finansiering som vi betalar till din organisation baserat på dina rapporterade verkliga kostnader.

Finansiering: Investeringskostnaden för projektet måste vara minst 10 000 euro och det finns ingen övre gräns för projektets storlek. Finansieringen är ett bidrag, dvs. det behöver inte återbetalas. Inget stöd kommer att beviljas för projekt som har påbörjats före bidragsbeslutet. De tidigaste stödberättigande kostnaderna är de som uppkommit från och med dagen för finansieringsbeslutet.

Vem: Små och medelstora företag
 
Läs mer här: Företag Finland 

Finansieringen är avsedd för investeringar i cirkulär ekonomi av företag som verkar i Finland och som förbättrar nivån på miljöskyddet utöver EU-standarderna eller ökar avfallsåtervinningen med lösningar som går utöver det nuvarande tekniska läget. De investeringar i cirkulär ekonomi som finansieras ska bidra till utvecklingen av den cirkulära ekonomin i Finland.

Vem: Små och medelstora företag

Läs mer: företag Finland

Kontakta oss

Behöver du hjälp med att planera finansieringen av ett hållbart fastighetsprojekt? Letar du efter rätt certifiering för din logiverksamhet? Fråga om projekt och finansiering

Jämför listpriser

Titel Pris Status Typ av Område Syfte Sovrum Badrum