Nivå(er) standard

Nivå(er) - koldioxidsnålt byggande och framtiden för nya byggnader

Taloyhtiön riskianalyysi

Level(s) är en standard som skapats av Europeiska unionen för att vägleda bygg- och storskaliga renoveringsprojekt att vara så ansvarsfulla som möjligt. Level(s) har sex mål och inom varje mål finns det 16 indikatorer för att mäta hur målen uppnås. Det mest kända är utan tvekan det första målet, att minska koldioxidavtrycket från byggnader under hela deras livscykel. Andra mål är minskad vattenanvändning, bekväma och välventilerade byggnader, hela [...]

Jämför listpriser

Titel Pris Status Typ av Område Syfte Sovrum Badrum