Taloyhtiöiden , kiinteistöjen ja muiden pienten yritysten vastuullisuusraportit ja hiilijalanjälkiraportit

Kestävä ja vastuullinen asuminen ja yritystoiminta ovat merkittävä tulevaisuuden trendi. Silti Suomessa on keskitytty paljon asumisen ja rakentamisen tekniseen aspektiin. Rakennusten ja kiinteistöjen energiatehokkuutta mitataan energiatodistukseen lisättävällä E-luvulla mutta suurin merkitys edelleen enegiatehokkuudessa on asujalla itsellään.

Asumisen hiilijalanjälkiraportti mittaa todellista asumisen ja sidosryhmien tuottamia päästöjä, ei vain rakennuksen laskennallista energiatehokkuutta. Vastuullisuusraportti taas pureutuu koko yrityksen tai yhteisön tapaan toimia kestävästi.

Varmasti jokainen meistä haluaa parempaa ja laadukkaampaa asumista ja yritystoimintaa, jossa huomioidaan sekä taloudelliset, sosiaaliset että ympäristön hyvinvointia koskevat kokonaisuudet. Vastuullinen toiminta vetää puoleensa vastuullisia kumppaneita. 

Hiilijalanjälkiraportit

Teetä taloyhtiölle, isännöisijäyritykselle tai muulle pienelle yritykselle oma hiilijalanjälkiraportti.

Vastuullisuusraportit

Vastuullisuusraportti asunto-osakeyhtiön tai yrityksen kehittämiseen ja strategian tueksi 

Rahoitukset ja avustukset

Asiantuntijan avustuksella parhaat lähtökohdat tuen tai avustuksen saantiin

"Asuminen tuottaa 30% hiilijalanjälkipäästöistämme. Sillä on merkitystä, missä asut ja miten asut."