Vähähiilinen rakentaminen - kiinteistöjen kehittäminen ja konseptisuunnittelu

Vastuullinen liiketoimintamalli kiinnostaa myös sijoittajia ja edesauttaa hankerahoituksessa sekä kansainvälistymisessä. Kiinteistökehittäminen vastuullisuusnäkökulmasta luo reunaehdot, joiden puitteissa konsepti rakentuu. ESG periaatteen pohjalta syntyvä konsepti tai vastuullisuusstrategia, -suunnitelma on konkreettinen todiste sekä pankeille, sijoittajille, asiakkaille että työntekijöille siitä, että yritys tai kiinteistöhanke on sitoutunut tulevaisuuteen. Uudet rahoitusratkaisut myönnetään myös vähähiilisille sekä energiatehokkaille hankkeille. Rahoitus on usein normaalihanketta edullisempaa jopa 80% takauksella. 

Vastuullisuuteen sisältyy tiiviisti ajatus avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Vastuullisessa yrityksessä tai kiinteistössä kaikki osapuolet sitoutuvat ylläpitämään ja kehittämään yritystä ja sen toimintaympäristöä merkittävin vastuu luonnollisesti yrityksen johdolla ja hallituksella.

KESTÄVÄN KIINTEISTÖKEHITYKSEN KONSULTOINTIPALVELUT

Autamme yritystä kestävien askelien ottamisessa ja yritystä strategisen vastuullisen toiminnan käynnistämisessä ja konseptin rakentamisessa

HIILIJALANJÄLJEN MITTAAMINEN

Selvitämme yhdessä työkalut yrityksen hiilijalanjäljen mittaamiseen. Tietyille toimialoille hiilijalanjälki voidaan suoraan myös laskea. Emme tee elinkaaren hiilijalanjäljen (LCA) laskentaa. 

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTI JA RAHOITUSRATKAISUT

Selvitämme yhdessä kiinteistöhankkeelle sopivan ympäristö- tai laatujärjestelmän sekä mahdolliset rahoitusratkaisut

Ota yhteyttä